سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی –
آزاده ملک زاده شفارودی –

چکیده:

معدن فیروزه نیشابور ازقدیمی ترین معادن فیروزه جهان است و تاریخ آن به ۴۰۰۰ سال قبل می رسد این معدن در۵۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور واقع شده است انالیزهای ساختمانی و بازسازی پالئواسترس تاریخه کینماتیک ناحیه را نشان میدهد این پژوهش به بررسی نتایج انالیز پالئواسترس برای ناحیه جنوب غربی و غرب معدن می پردازد برداشت خطواره های گسلی که بیانگر فعالیت های گسلی است جهت گیری تنش دیرینه مورد بازسازی قرارمیدهد برای این مطالعه ۴ایستگاه موجود درناحیه جنوب غربی معدن درنظر گرفته شده تا با استفاده از روش واژگون سازی موقعیت فضایی تنسورهای تنش را بدست آوریم برمبنای نتایج اولیه بدست آمده برای ناحیه فوق راستای بیشترین استرس کششی تقریبا افقی و روندNW-SE و استرس اصلی فشارشی به صورت قائم می باشد بنابراین رژیم تکتونیکی کششی برای این محدوده از معدندرنظر گرفته شد