سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم کرم الدین – دانشجوی دکتری رشته مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
کاوه مفاخری –

چکیده:

دراین مقاله شرایط تعادل سه فازی هیدرات – مایع – بخار برای سیستم کلرودی فلور و متان – آب در محدوده دمایی ۲۷۸ تا ۲۸۹ کلوین و فشار ۲ تا ۸ بار به صورت تجربی تعیین شده استدر ادامه به مدلسازی ترمودینامیکی شرایط تشکیل برای پیش بینی فشارتعادلی هیدرات کلرودی فلور و متان با نام تجاری R22 پرداخته شده است به این منظور از دو معادله حالت VPT,SRK و قانون اختلاط دانش استفاده شده است نتایج به دست آمده ازمدل با خطایی درحدود ۳% با داده های آزمایشگاهی به دست آمده هم پوشانی داشته و تطابق مناسبی میان نتایج تجربی و محاسباتی وجود دارد.