مقاله نتایج آنژیوپلاستی و تعبیه استنت کاروتید در بیماران با تنگی پرخطر کاروتید گردنی برای جراحی اندآرترکتومی کاروتید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: نتایج آنژیوپلاستی و تعبیه استنت کاروتید در بیماران با تنگی پرخطر کاروتید گردنی برای جراحی اندآرترکتومی کاروتید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزی
مقاله تعبیه استنت کاروتید
مقاله اندآرترکتومی کاروتید
مقاله تنگی شریان کاروتید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی صالح داوود
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری امین
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنام زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگو بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درمان انتخابی استاندارد بیماران دچار تنگی قابل توجه کاروتید، اندآرترکتومی کاروتید می باشد. درمان جایگزین انتخابی در بیمارانی که دچار دیگر بیماری های طبی همراه (به عنوان بیماران پرخطر) باشند، آنژیوپلاستی و تعبیه استنت کاروتید می باشد. در این مطالعه قصد داریم پیامد درمانی زودرس و دیررس حاصل از آنژیوپلاستی و تعبیه استنت کاروتید را در این بیماران بررسی کنیم.
روش بررسی: ۸۲ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های بقیه اله (عج) و جماران تهران که در طی سال های ۸۹-۱۳۸۷ به علت تنگی قابل توجه شریان کاروتید (تنگی £۵۰% در بیماران با علامت و تنگی £۸۰-۷۰% در بیماران بدون علامت) و به علت ریسک بالای جراحی کاندیدای استنت گذاری گردیده بودند وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران توسط جراح و متخصص بیهوشی از لحاظ پرخطر بودن برای اندآرترکتومی کاروتید مورد تایید قرار گرفتند. متوسط زمان پی گیری پس از استنت گذاری بیماران ۱۵٫۹ ماه بود.
یافته ها: مطالعه حاضر به روش مقطعی- توصیفی بر روی ۵۴ بیمار مرد (۶۵٫۹%) و ۲۸ بیمار زن (۳۴٫۱%) انجام گرفت. سن متوسط بیماران ۶۹٫۷±۹٫۲ سال بود. آنژیوپلاستی و تعبیه استنت کاروتید در ۷۹ بیمار (۹۶٫۳%) موفقیت آمیز بود. متعاقبا ۷٫۳% مرگ، Stroke %6.1، TIA %4.9، MI %4.9 بعد از انجام آن مشاهده گردید.
نتیجه گیری: به نظر می رسد آنژیوپلاستی و تعبیه استنت کاروتید روش درمانی موثر، قابل اطمینان و از لحاظ تکنیکی بسیار موفقیت آمیز باشد. هم چنین این مداخله ثابت نمود که استفاده از روش درمانی آنژیوپلاستی و تعبیه استنت کاروتید با میزان شیوع بسیار پایین عوارض حین و بعد عمل همراه است.