مقاله نا امنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در زنان مبتلا به سندروم متابولیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: نا امنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر در زنان مبتلا به سندروم متابولیک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نا امنی غذایی
مقاله سندروم متابولیک
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: صدرزاده یگانه هاله
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: دانشی مسکونی میلاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفرپور محجوبه
جناب آقای / سرکار خانم: نجیبی نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نا امنی غذایی به عنوان فراهمی محدود غذای کافی در همه اوقات برای یک زندگی فعال تعریف می شود. هدف این مطالعه بررسی وضعیت نا امنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک بود.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی روی ۱۳۰ زن ۶۰-۳۰ ساله مبتلا به سندروم متابولیک مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۰ انجام شد. مشخصات عمومی و وضعیت نا امنی غذایی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های عمومی و امنیت غذایی خانوار ۱۸ گویه ای سازمان کشاورزی ایالت متحده آمریکا بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای، تست تی و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میزان شیوع نا امنی غذایی در جمعیت مورد مطالعه ۶۹٫۲ درصد بود. رگرسیون لجستیک نشان داد متغیر های مستقل نهایی موثر بر نا امنی غذایی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک، سطح اقتصادی خانوار، بعد خانوار و میزان درآمد بودند (۰٫۰۵>p).
نتیجه گیری: با توجه به درصد بالای نا امنی غذایی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک، احتمالا کاهش نا امنی غذایی با کاهش سندروم متابولیک مرتبط می باشد، لذا ضروری است به کاهش نا امنی غذایی در جامعه به ویژه زنان توجه ویژه شود.