سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس قانع – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه تربیت مدرس تهران، ای

چکیده:

فروش تراکم و تغییر کاربری یک راهکار درآمدی غیر اصولی و ناپایدار برای شهرداری است که می توان آن را شهرفروشی نامید زیرا نه تنها درآمدی پایدار و مناسب برای شهرداری به همراه ندارد بلکه تجاوز به حقوق شهروندان ومروج سر پیچی از قانون می باشد. در این پژوهش به موضوع درآمد شهرداری ها و ناپایداری آن، پردخته شده است. در این راستا، ابتدا مفاهیم مرتبط، سپس میزان وابستگی درآمدهای شهرداری های ایران و به ویژه تهران به درآمدهایناپایدار بیان شده است و در نهایت نیز، لزوم بهبود روش های درآمدی شهرداری ها و راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارائه گردیده است. برخی از آن ها عبارتند از: عوارض نوسازی، عوارض بر محل کار و کسب، عوارض بنزین و مواد نفتی،فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه های شهرداری، استفاده از اعتبارات آژانس های بین المللی، استفاده از اعتبارات ومشارکت مردم، حذف معافیت ها، تاسیس موسسه مالی و اعتباری شهرداری، ایجاد ارزش افزوده و تغییر کاربری اراضی در اختیار شهرداری.