سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد خراشادی زاده – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
نفیسه محمدی – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله رشته ای شدن پلاسمای ماکسولین با دو پرتو الکترونی متقابل مورد بررسی قرار گرفته است. با به دست اوردن معادله پاشندگی و اهنگ رشد ناپایداری مشاهده می شود که آهنگ رشد رشته ای شدن به علت سرعت باریکه ها می باشد که با افزایش سرعت باریکه ها ناپایداری افزایش می یابد. همچنین با بدست اوردن رابطه میان آهنگ رشد ناپایداری و زاویه تابش پرتوها می بینیم که تنها باریکه هایی که در راستای میدان الکترونیکی باشند بر میزان رشد ناپایداری موثر می باشند.