مقاله ناپایداری های ژنتیکی و ناهنجاری های سانتروزومی در سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ناپایداری های ژنتیکی و ناهنجاری های سانتروزومی در سرطان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سانتروزوم
مقاله ناپایداری ژنتیکی
مقاله دوک های میتوزی
مقاله سرطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری دلویی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذکری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناپایداری های ژنتیکی از مهم ترین موارد مشاهده شده در سرطان است که به انواع گوناگون مانند ناپایداری های کروموزومی و ناپایداری های ریزماهواره تقسیم می شوند. ناهنجاریهای سانتروزومی از جمله موارد مهم ایجاد کننده ناپایداری های کروموزومی هستند. سانتروزوم ها به عنوان مرکز سازماندهی میکروتوبول ها (MTOC) عمل می کنند و به این ترتیب تعداد، قطبیت و سازمان دهی میکروتوبول های اینترفازی و میتوزی را انجام می دهند. سازمان دهی سیتوپلاسم، قطبیت سلولی و تقسیم کروموزوم ها بین سلول های دختری از وظایف سانتروزوم هستند. تنظیم تعداد و عملکرد سانتروزوم توسط دوک های میتوزی دوقطبی و عامل های ژنتیکی انجام می گیرد. سلول های سرطانی هم در محیط کشت و هم در درون بدن گستره ای از ناهنجاری های سانتروزومی را نشان می دهند. در این مقاله مروری با استفاده از ده ها منبع معتبر و جدید و تجارب شخصی، پیشرفت های جدید در این زمینه و در رابطه با پیامدهای ناهنجاری سانتروزوم در رابطه با سرطان گزارش می شود. الگوهای ارایه شده در این مقاله، همچنین از برخی واقعیت روزآمد در رابطه با عملکرد سانتروزوم در تومورزایی پرده بر می دارد.