سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صحراییان – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات، دانشگاه صنعتی شیراز
محمد جواد دهقانی – دانشیار دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و عضو پژوهشکده سامانه های دری
رضا جاویدان – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و عضو پژوهشکده سام

چکیده:

سیستمهای سونار ابزارهایی جهت ناوبری دریایی و یافتن موانع می باشند. همچنین سونارها می توانند از حرکت و فاصله کوهه اییخ و محل تجمع ماهیها اطلاعاتی بدست دهند. به این منظور عمدتا از امواج صوتی که در آب بهتر از امواج الکترومغن اطیس منتشر می شوند استفاده می شود.سیستمهای سونار اولیه با الگو گیری از حیواناتی نظیر خفاش ها ساخته شده اند. امروزه مراکز تحقیقاتیبیو اکوستیک در کشورهای صنعت ی در حال تقلید از سیستم بیولوژیکی سونار دلفینهای پوزه بطری هستند که از قابلیتهای بالایی برخوردارند. در ای ن مقاله ضمن معرف ی انواع کلی سیستمهایسونار و مشکلات مطرح در ارتباطات صوتی دریایی بخصوص در آبهای کم عمق خلیج فارس، به تشریح خصوصیات بیو آکوست یکیدلفین پرداخته شده است. در نهایت با الگو گیری از سیستم بیو سونار دلفین نوع پوزه بطری، ایده توسعه سیستمهای سوناری بر پایه سیستم سوناری دلفین تشریح شده است و مزایای بکار گیری آن در آبهای سرزمینی کشور ما بیان گردیده است.