سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا خیاطیان – بخش برق دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
غلامرضا خیری نجف آبادی – بخش برق دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله هدف معرفی یک سنسور تصویری همه جهته و کاربرد آن برای ناوبری هدایت خودروی هوشمند روبات متحرک جهت اجتناب از برخورد با موانع متحرک و ثابت موجود در مسیر حرکت آن می باشد سنسور ارایه شده قادر به تهیه اطلاعات از هر چهار سمت خودرو جلو، عقب، راست و چپ بصورت همزمان با استفاده از یک آیینه مخروطی می باشد دراین روش ایده اصلی تشخیص ابعاد و فاصله مانع تا خودرو استفاده از اطلاعات گوشه های تصویر می باشد این روش برای یک خودرو متحرک و مانع مستطیلی شکل ثابت پیاده سازی گردیده است و نتایج پردازش تصاویر دقت و صحت روش را در تعیین ابعاد و فاصله مانع نشان میدهد.