مقاله ناهنجاری های کروموزومی در بیماران مشکوک به آنمی فانکونی در آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۷۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ناهنجاری های کروموزومی در بیماران مشکوک به آنمی فانکونی در آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنمی فانکونی
مقاله آنمی آپلاستیک
مقاله شکستگی کروموزومی
مقاله مایتومایسین C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضامند عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری استیار مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بهنیا
جناب آقای / سرکار خانم: سخی نیا ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انمی فانکونی، شایع ترین انمی اپلاستیک ارثی است که احتمال دارد سبب بروز ناهنجاری در هرکدام از اندام های اصلی بدن گردد. بنابراین تشخیص ان صرفا بر اساس علائم بالینی غیرقابل اعتماد است. این مطالعه به منظور تعیین علایم بالینی و شکستگی های کروموزومی در افراد مشکوک به انمی فانکونی در اذربایجان شرقی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی ۲۰ بیمار مشکوک با احتمال ابتلا به انمی فانکونی مراجعه کننده به مرکز تشخیص ژنتیک تبریز طی سال های ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. پس از اخذ نمونه خون و تهیه کشت های مربوطه، نوع و تعداد ناهنجاری های کروموزومی تعیین شدند.
یافته ها: ۹ بیمار دارای انمی، ۸ بیمار با کمبود پلاکت و ۹ مورد نیز دارای ناهنجاری انگشتان دست بودند. با انجام ازمون سیتوژنتیک تشخیص انمی فانکونی در ۵ مورد (۲۵ درصد) قطعی شد. درصد میتوزهای دارای ناهنجاری در کشت بدون مایتومایسینC  در ۵ بیمار مبتلا از ۳۰-۵ درصد و در ۱۵ بیمار غیرمبتلا از صفر تا ۴ درصد متغیر بود. همچنین درصد میتوزهای دارای ناهنجاری در کشت واجد مایتومایسین ۳۰ng/ml C در ۵ بیمار مبتلا از ۷۸-۳۵ درصد و در ۱۵ بیمار غیرمبتلا از صفر تا ۲۰ درصد نوسان داشت.
نتیجه گیری: استفاده از ازمون سیتوژنتیک سبب تشخیص قطعی انمی فانکونی در ۲۵ درصد از بیماران مشکوک به این بیماری گردید.