مقاله ناهنجاری های همراه با مقعد بسته در نوزادان شهر گرگان (۸۹-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ناهنجاری های همراه با مقعد بسته در نوزادان شهر گرگان (۸۹-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقعد بسته
مقاله ناهنجاری همراه
مقاله ناهنجاری دستگاه ادراری تناسلی
مقاله ناهنجاری قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرفاضلی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بقائیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: ثناگو اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: نوملی مهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مقعد بسته از ناهنجاری های شایع آنورکتال است که با ناهنجاری های دیگر همراه است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی ناهنجاری های همراه مقعد بسته در گرگان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی پرونده همه نوزادان بستری با تشخیص مقعد بسته (۴۰ نوزاد شامل ۲۴ پسر و ۱۶ دختر) در مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال های ۸۹-۱۳۸۵ بررسی شد. ناهنجاری های همراه با مقعد بسته برای هر نوزاد ثبت شد.
یافته ها: از ۴۰ نوزاد با مقعد بسته، ۲۳ نوزاد (۵۷٫۵ درصد) ناهنجاری همراه داشتند. بیشترین ناهنجاری های همراه شامل ناهنجاری های ادراری – تناسلی (۶۵٫۲ درصد)، قلبی (۴۷٫۸ درصد)، گوارشی (۱۳ درصد) و سیستم اسکلتی – عضلانی (۸٫۷ درصد) بود.
نتیجه گیری: ناهنجاری های همراه در نوزادان با مقعد بسته در منطقه گرگان از شیوع بالایی در مقایسه با مطالعات دیگر برخوردار است.