مقاله نانو کمپلکس های ژلان – کازئینات به عنوان حامل اسیدهای چرب امگا سه: بررسی اندازه ذرات، رئولوژی و کارآیی انکپسولاسیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۱۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: نانو کمپلکس های ژلان – کازئینات به عنوان حامل اسیدهای چرب امگا سه: بررسی اندازه ذرات، رئولوژی و کارآیی انکپسولاسیون
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپلکس ژلان-کازئینات
مقاله انکپسولاسیون
مقاله غذا-دارو
مقاله اندازه ذرات
مقاله رئولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزانباری چپا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابک
جناب آقای / سرکار خانم: همیشه کار حامد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوکمپلکس های بیوپلیمری، دسته ای از نانو حامل ها هستند که بیشتر با استفاده از برهم کنش های بین پلی ساکاریدها و پروتئین ها تولید می شوند. آنها توانایی حمل، حفاظت و افزایش دسترسی زیستی مواد غذا – داروی آب گریز در محلول های آبی را دارند. در این تحقیق، کمپلکس های ژلان-کازئینات حاوی امگا سه، با افزودن محلول های ژلان به سیستم کازئینات حاوی امگا سه و تنظیم pH به زیر نقطه ایزوالکتریک کازئینات (PI=4.9) تولید شدند. با افزایش غلظت کازئینات از ۰٫۱ به ۰٫۵ و سپس ۱ درصد، در غلظت ثابتی از صمغ ژلان، اندازه ذرات بصورت پیوسته افزایش یافت و افزودن صمغ ژلان به محلول های کازئینات در دو غلظت ۰٫۰۵ و ۰٫۱ درصد، موجب کاهش اندازه ذرات گردید. در غلظت های۰٫۱  درصد ژلان و کازئینات، کوچک ترین ذرات (۳۸۵ نانومتر) تشکیل شدند و قطر بیش از۵۰ درصد ذرات، زیر ۳۷۲ نانومتر و بیش از ۹۰ درصد ذرات زیر ۱۱۷۰ نانومتر بودند. آزمون کدورت سنجی نشان داد که با افزایش غلظت ژلان از ۰٫۰۵ به ۰٫۱ درصد، کدورت کاهش می یابد که به کاهش اندازه ذرات نسبت داده شد. نتایج رئومتری نشان داد که کمترین ویسکوزیته در نمونه های با ژلان ۰٫۱ درصد و بیشترین ضریب قوام، رفتار روان شونده با برش و مدول های ویسکوالاستیک در نمونه های با ژلان ۰٫۰۵ درصد قابل مشاهده است. مطابق نتایج آنالیز با کروماتوگرافی گازی، با افزایش کازئینات و ژلان، درصد درون پوشانی به ترتیب کاهش و افزایش می یابد و بالاترین میزان سطح درون پوشانی در نمونه با کازئینات۰٫۱- ژلان ۰٫۱ درصد مشاهده شد.