مقاله نانو لیپوزومه کردن پاکلی تاکسل و بررسی اثر آن بر روی MCF-7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۶۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: نانو لیپوزومه کردن پاکلی تاکسل و بررسی اثر آن بر روی MCF-7
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان سینه
مقاله نانودارورسانی
مقاله پاکلی تاکسل
مقاله لیپوزومه کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی مفتخری اصفهانی مائده
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نسب امیر
جناب آقای / سرکار خانم: چیانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان می باشد. داروی پاکلی تاکسل یک عامل ضد سرطان است که در درمان این بیماری کاربرد دارد. استفاده از پاکلی تاکسل عوارضی را در بر دارد. به همین دلیل با هدف کاهش عوارض جانبی و بهبود کارایی دارو از فناوری دارورسانی نانولیپوزومی استفاده شد.
مواد و روش ها: برای تهیه پاکلی تاکسل نانولیپوزومه نسبت های مشخصی از فسفاتیدیل کولین، کلسترول و پاکلی تاکسل با یکدیگر ترکیب شدند. قطر پاکلی تاکسل نانولیپوزومه شده با استفاده از دستگاه زتاسایزر محاسبه شد. الگوی آزاد سازی دارو از نانولیپوزوم ها با روش دیالیز بررسی شد و در نهایت اثر سایتوتوکسیسیتی داروی نانولیپوزومه شده با استفاده از روش MTT بررسی گردید.
یافته ها: با استفاده از دستگاه زتاسایزر میانگین قطر پاکلی تاکسل نانولیپوزومه شده ۴۲۱٫۴ نانومتر به دست آمد. بازده انکپسولاسیون پاکلی تاکسل نانولیپوزومه %۹۱٫۳ بدست آمد. با استفاده از روش دیالیز میزان رهایش دارو طی ۲۸ ساعت در فرمولاسیون پاکلی تاکسل نانولیپوزومه بررسی شد که برابر با %۵٫۵۳ بود.
نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه نسبت به فرم استاندارد آن بیشتر است.