سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین نکوبین – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی
هومن چویلیان – کارشناسی مهندسی مواد، عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
امیر انصاری پور جرم افشاری – کارشناسی مهندسی مواد، عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حمید غیور – دکترای تخصصی مهندسی مواد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآ

چکیده:

در سالهای اخیر توجهات به تشخیص گازها و مشخص کردن ترکیب آنها در حال افزایش است.اغلب مطالعات بر روی تشخیص گازهای CO2 ، Ar ،H2 ،O3 ،O2 ،SO2 ،CO ، N2 بوده است. امروزه طراحی و ساخت حسگر های گازی که در دمای پائین قادر به تشخیص گاز باشند به دلایلی از جمله مصرف انرژی کمتر و ایمنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.از آنجایی که پوشش های نیمه رسانا همچون اکسید روی از قابلیت تشخیص خوبی در مقابل گاز ها برخوردار هستند به طور وسیع در ساخت حسگر های مقاومتی بکار می روند. درتحقیق حاضر از پوشش نانو سیم های همراستای اکسید روی (ZnO) سنتز شده به یک روش محلولی دما پایین استفاده شد. همچنین، حساسیت پوشش سنتز شده نسبت به گازهای CO2 و O2 در دمای اتاق مورد بررسی قرار گرفت . مطالعات XRD و SEM انجام شده بیانگر یک بعدی و هم راستا بودن این پوشش است. نسبت سطح به حجم بالای نانوسیم های هم راستای اکسید روی باعث حساسیت این پوشش به گاز حتی در دمای اتاق شده است.