سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاشار قزللو – دکترای تخصصی علوم دارویی- مدیر مجموعه آزمایشگاهی تحقیقات و توسعه- شرکت
حامد اهری – دکترای حرفه ای دامپزشکی – مسئول بخش دامپزشکی – شرکت نانو نصب پارس
بهاره بیگدلی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی
نستوه ابراهیم نژاد – دکتری تخصصی علوم دارویی

چکیده:

بیماریهای گوارشی روزانه تعداد زیادی از افراد جامعه را گرفتار کرده و موجب بروز مشکلات عدیده ای در جامعه میگردند. این بیماریها علاوه بر هزینه های اقتصادی زیادی که بدنبال دارند موجب ایجاد اختلال در زندگی روزمره و بازماندن افراد از انجام صحیحوظایف شغلی میگردند. این بیماریها پیامد علل مختلفی از جمله تاثیر مصرف داروها عوامل عصبی مسمومی تهای غذایی و محیطیمیباشند. یکی از مهمترین علل ایجاد این بیماریها آلودگی های میکروبی میباشند. آلودگی های میکروبی با مسیرهای متفاوتی منجربه بروز بیماریهای گوارشی میگردند که از آن جمله مواجهه با میکروبهای غذایی، تغییر فلور طبیعی دستگاه گوارش در اثر بروز بیماری یامصرف دارو و یا مسافرت به نقاط دارای آب و هوا و شرایط محیطی متفاوت با محیط زندگی فرد کاهش مقاومت بدن افراد بعلت مشکلات سیستم ایمنی و… میباشد. عمده باکتریهای ایجاد کننده مشکلات گوارشی دست های از باکتریهای گرم منفی موسوم به انتروباکتر یا سه میباشند که از مهمترین اعضای این دسته می توان اشریشیا کولی و سالمونلاها را نام برد که عامل عفونتهای شایعدستگاه گوارش میباشند. اگر چه درمانهای دارویی برای بسیاری از مشکلات گوارشی موجود بوده وبسیاری از موارد ابتلا به بیماریهایدستگاه گوارش را می توان بکمک پروتکلهای درمانی موجود برطرف نمود ولی همواره پیشگیری از ابتلا به این مشکلات خصوصاً درمواردی که بروز آنها قابل پی شبینی می باشد راه حل مناسبتری است. در مواردی همچون مصرف آنتی بیوتیکها یا مسافرت به مناطقدور یا ضعف سیستم ایمنی و یا بیماران بستری در بیمارستانها ابتلا به عفونتهای باکتریایی قابل پیش بینی میباشد. با نگاهی به طبسنتی و عادات غذایی مردم مناطق مختلف کشور در می یابیم همواره مصرف فرآورده های لبنیاتی میزان ابتلا به این عفونتهای شایع را کاهش میدهد چنانکه میزان ابتلا به این بیماریها در عشایر کشور که سطح بهداشت زندگی آنها پایین تر از مناطق شهری است کمتر ازمردم سایر مناطق است که این بعلت رژیم غذایی سرشار از لبنیات آنها میباشد. گمان میرود این موضوع بدلیل وجود دسته ای ازباکتریهای گرم مثبت موسوم به لاکتوباسیل در فرآورد ههای لبنی است. لاکتوباسیلها گروهی از باکتریها هستند که متعلق به دسته ای ازفرآورده های بیولوژیک بنام پروبیوتیکها میباشند. آنچنانکه از واژه پروبیوتیک برمی آید این عوامل با ایجاد حیات به زندگی سالمتر بشرکمک می کنند. این حیات شکلی نوین از مقابله با رشد دسته های مضر باکتریایی میباشد که می تواند کمک بزرگی در مقابله با بیماریهای میکروبی باشد. امروزه در دنیا رویکرد به این فرآورد ههای پروبیوتیکی برای ابقای فلور طبیعی و مقابله با باکتر یهایبیماریزا به طور روز افزون در حال گسترش است چنانکه علاوه بر فرآورده های گوناگون دارویی موجود در بازار جهانی این باکتریهادر فرآورده های لبنیاتی، نان و شیر خشک های موجود دربازار دنیا نیز وارد شده اند. از سوی دیگر، امروزه با استفاده از تکنولوژی های نوین، به ویژه نانوتکنولوژی مواد جدیدی تولید شده اند که علاوه بر توانایی در محدود سازی یا از بین بردن باکتریهای پاتوژن، بر روی میکروفلور مفید سیستم گوارش اثر گذار نیستند یا کمترین تاثیر ممکن را دارند