سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونگ – اعضا هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

اغلب موادی که د رحال حاضر برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود مواد غیرقابل تجزیه هستند که مشکلات محیطی را ایجاد می کنند چندین نوع بیوپلیمر برای بهبود مواد بسته بندی به کارگرفته شده اند اما استفاده از بیوپلیمرها به علت خواص ممانعت کنندگی و مکانیکی ضعیفشان دارای محدودیت هایی می باشند که با افزودن ترکیبات تقویت کننده و تشکیل کامپوزیت ها ممکن است بهبود داده شوند اغلب ترکیبات تقویت کننده موجود واکنش ضعیف با ماتریکس دارند که با کاهش اندازه انها بهبود می یابند استفاده از تقویت کننده های با حداقل یک بعددر مقیاس نانو نانوذرات نانوکامپوزیت را تولید می کند دراین مقاله انواع اصلی نانوذراتی که برای استفاده در بسته بندی مواد غذایی مطالعه شده اند و همچنین اثرات و کاربردهایشان بررسی شده اند.