سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هودسا مجیدیان – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
تورج عبادزاده –
اسماعیل صلاحی –

چکیده:

دراین پژوهش کاربید سیلیسیم در دواندازه دانه میکرومتری و نانومتری به مقدار ۱۰ درصد حجمی به کامپوزیت های آلومینا – مولایت زیرکنیا افزوده شد کامپوزیت های آلومینا – مولایت – زیرکنیا با استفاده ازمواد اولیه آلومینا زیرکن و کاربید سیلیسیم به روش ریخته گری دوغابی تهیه شدند تاثیر کاربید سیلیسیم برویژگیهایی مانندچگالی و تخلخل استحکام چقرمگی سختی و ریزساختار بررسی شد الگوی پراش پرتوایکس کامپوزیت های تهیه شده فازهای آلومینا مولایت زیرکنیای منوکینیک و کاربید سیلیسیم را نشان داد نتایج نشان داد که حضور کاربید سیلیسیم موجب کاهش چگالی و افزایش تخلخل می شود همچنین استفاده از کاربید سیلیسیم درهر دو اندازه دانه چقرمگی نمونه ها را افزایش داد و موجب کاهش سختی و رشد دانه شد این نتایج با استفاده از نانوکاربید سیلیسیم مشهودتر گردید از سویی کاربید سیلیسیم میکرومتری موجب کاهش استحکام شد درحالیکه با استفاده ازنانوکاربید سیلیسیم استحکام افزایش خوبی را نشان داد.