مقاله نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نانوکامپوزیت متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا برای کاربردهای بافت سخت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داربست های متخلخل
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله تیتانیا
مقاله ویژگی مکانیکی
مقاله ویژگی زیست فعالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی جزی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: صولتی هشجین مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهریان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، فنی جدید برگرفته شده از روش های حذف اسفنج پلیمری و قالب گیری ژل، به منظور ساخت داربست های ماکروتخلخلی هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا معرفی خواهد شد. با استفاده از این فن، امکان کنترل بیشتری به روی آرایش تخلخلی داربست ها به وجود می آید و ساخت داربست های با ویژگی های مکانیکی بهبود یافته تر امکان پذیر می شود. ترکیب های فازی، ساختار تخلخلی، ویژگی های مکانیکی و ویژگی های زیست فعالی این داربست ها به ترتیب با استفاده از پراش پرتو X، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آزمون های مکانیکی و آزمون های زیست فعالی بررسی شدند.
بررسی پراش پرتو X نمونه ها، فازهای هیدروکسی آپاتیت، تری کلسیم فسفات (a و b)، روتایل (تیتانیا) و کلسیم تیتانات را به عنوان، فازهای اصلی داربست های متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا مشخص کرد. تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی به دست آمده از داربست های متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا، تخلخل های باز، یکنواخت، به هم پیوسته و راه به در با اندازه تخلخلی ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکرومتر را نشان می دهد. بررسی ویژگی مکانیکی داربست های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا، کاهش استحکام فشاری داربست ها را در پی افزایش درصد تیتانیا در سامانه تایید می کند. نتیجه های آزمون های زیست فعالی، ویژگی زیستی مطلوب داربست های هیدروکسی-آپاتیت/تیتانیا را به اثر تیتانیا در تهییج فرایند جوانه زنی هیدروکسی آپاتیت به روی سطح نمونه ها پس از غوطه وری آن ها در محلول شبیه سازی شده بدن نسبت می دهد.