مقاله نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید/ گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: نانوکامپوزیت آهن (III) هیدروکسید/ گرافن اکسید و بررسی جذب سرب با استفاده از آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرافن اکسید
مقاله کامپوزیت
مقاله آهن (III) هیدروکسید
مقاله جذب سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ششمانی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: عرب فشاپویه مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: امینی راحله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، پس از تهیه و شناسایی صفحه های گرافن اکسید، تثبیت نانو ذرات آهن (III) هیدروکسید روی این صفحه ها با استفاده از روش رسوب دهی انجام گرفت. گرافن اکسید و کامپوزیت تهیه شده با استفاده از روش های FT-IR، XRD، Raman، AFM و SEM شناسایی شدند. نتیجه ها نشان داد که ذرات آهن (III) هیدروکسید با اندازه ۲۴ نانومتر به صورت یکنواخت روی سطح گرافن اکسید تثبیت شده است. میزان درصد جذب یون های فلزی Zn2+، Ni2+، Co2+، Cr3+ و Pb2+ با استفاده از این کامپوزیت به ترتیب برابر با ۲۹٫۳، ۳٫۹، ۳۵٫۰، ۷٫۹ و ۹۸٫۸ است. این کامپوزیت در جذب سرب به صورت انتخابی عمل کرده است.