مقاله نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی شدن و رئومتری نوسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) از صفحه ۴۱۴ تا ۴۲۵ منتشر شده است.
نام: نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول تولید شده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی شدن و رئومتری نوسانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولیپوزوم
مقاله گامااوریزانول
مقاله گرماسنجی پویشی تفاضلی
مقاله پایداری
مقاله رئولوژی نوسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسنی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابک
جناب آقای / سرکار خانم: همیشه کار حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مکرم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: یارحسینی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانولیپوزوم ها، دسته ای از نانوحامل های بر پایه لیپیدهای قطبی هستند که قابلیت کپسولی کردن ترکیبات فعال آبدوست و نیز ترکیبات چربی دوست را دارند. در این پژوهش، نانولیپوزوم ها بر پایه لسیتین-پلی )اتیلن گلیکول(- گاما اوریزانول، با استفاده از روش گرمایی اصلاح یافته (روش مظفری اصلاح شده) تولید شدند. در آزمونDSC ، فقط یک پیک ذوب در منحنی لیپوزوم های حاوی گاما اوریزانول مشاهده شد که می تواند نشان دهنده هم بلورینگی دو ترکیب باشد. با افزودن گاما اوریزانول، دمای ذوب لیپوزوم بر پایه (w/v) 5% لسیتین از ۲۰۷oC به ۱۶۳٫۲oC درجه سلسیوس کاهش یافت. در مقادیر بیشتر لسیتین، افزایش در اندازه ذرات پس از دو ماه نگه داری در دمای ۴ درجه سلسیوس مشهودتر بود و اندازه ذرات به ترتیب از ۶۱ و ۱۱۳nm به ۲۸۳ و ۳۸۴nm افزایش یافت. با افزایش مقدار لسیتین، بازده کپسول دارکردن گاما اوریزانول از ۶۰% به ۸۴٫۳% افزایش یافت. پایداری کپسول دارکردن گامااوریزانول در لیپوزوم ها در مقادیر متفاوت لسیتین ۳، ۵، ۱۰ و (w/v) 20% و بازه های زمانی ۱، ۷، ۳۰ و ۶۰ روز بررسی شد و در تمام غلظت ها طی یک ماه نگه داری به مقدار کمی کاهش یافت، ولی تغییر بارزی در درصد پایداری نمونه ها پس از ماه اول تا ماه دوم نگه داری مشاهده نشد. تصاویر SEM، وجود ذرات تقریبا کروی تا بیضی را مشخص کرد که نشان می دهد، به هم آمیختن کمی در ذرات رخ داده است. آزمون رئولوژی نوسانی نشان داد، مدول اتلاف (G’) از مدول ذخیره (G’) نمونه ها یشتر است و رفتار شبه مایع بیشتری نسبت به رفتار شبه جامد دارند. نمونه های نگه داری شده در دمای ۲۵oC به مدت ۱ ماه، پارامترهای گرانروکشسانی بیشتری نسبت به دمای ۴oC داشتند که به سیالیت بیشتر غشا در دمای ۲۵oC و آمیخته شدن بیشتر ذرات نسبت داده شد.