سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر مرزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی رمضان نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
علی حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
شهاب ناظری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

نانو ذرات فلزی خصوصیاتی مثل ظرفیت حرارتی، فشار بخار و نقطه ی ذوب دارند ک با حالت تودهای آنها متفاوت است. علاوه بر این هنگامی که اندازهی ذره ب اندازهی کافی کوچک گردد، حالت الکترونی آن از فلز ب غیر فلز تبدیل میشود. ب دلیل شکل و توزیع اندازهی یکنواخت در مقیاس نانو و تهیه ی آسان آنها و ب علت توسع در نانو فناوری ب سرعت مورد توج قرار گرفته – اند. یکی از کاربردههای نهانوذرات فلزی، به عنوان کاتالیزوراست. نانوذرات فلزی دارای نسبت سطح ب حجم، لب ها وگوش های زیاد هستند ک باعث میشود کاتالیزورهای ساخت شده بر یایه ی این نانو ذراتبسیار فعال و گزینش یذیر باشند. این کاتالیزورها برای انواع واکنش- های شیمیایی طول عمر طولانی دارند