سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده سالومه عظیمی پورمیبد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد ، دانشک
سیدحمیدرضا مداح حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
رضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مهندس

چکیده:

یک محلول مغناطیسی زیست سازگار با استفاده از هم‌رسوبی نمک‌های کلریدی دو و سه ظرفیتی آهن تحت امواج اولتراسونیک، با به‌کارگیری عامل قلیایی NaOH و با استفاده از سیستئین به عنوان سورفکتانت تولید شد و خواص مغناطیسی آن با استفاده از VSM تعیین گردید. در ادامه مورفولوژی و اندازه ذرات مگنتیت تولیدی با استفاده از TEM و XRD مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده گویای تولید نانوذرات مگنتیت دارای خاصیت سوپرپارامغناطیس، با توزیع اندازه ذرات باریک و اندازه ذرات در محدوده زیر ۱۵ نانومتر، زیست‌سازگار و مناسب برای کاربردهای MRI بود. با مقایسه نتایج بدست آمده از تولید در حضور امواج اولتراسونیک و در غیاب آن، تاثیر حضور این امواج در باریکی محدوده اندازه ذرات و کاهش اندازه ذره تایید گردید