سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم چراغویسی – دانشگاه جامع امام حسین – گروه شیمی
بزرگمهر مداح –

چکیده:

نانوذرات چندکاره با ساختار هسته – پوسته ای کنترل شده ساخته شد درابتدا یک سوسپانسیون ازمگنتیت Fe3O4) به روش هم رسوبی تهیه شد نانوذرات مگنتیت پایدار شده حاصل با لایه ای از سیلیس و به روش استوبر با هیدرولیز و تراکم تترااتیل اورتوسیلیکات TEOS دردمای اتاق پوشش داده شد و درمرحله بعد به وسیله ۳- تری اتوکسی سیلیل پروپیل آمین عامل دار شد خواص مغناطیسی نانوذرات بوسیله VSM اندازه گیری شد نانوذرات مگنتیت پوشش داده شده با سیلیکا بوسیله بروشهای تجربی مختلفی از قبیل FTIR و پراش اشعه ایکس XRD تعیین مشخصات شدند همچنین مشخصه های نانوذرات نظیر مورفولوژی SEM نیز بررسی گردید متوسط سایز ذرات کریستالی مگنتیت Fe3O4) محاسبه شد توسط فرمول شرر معادل ۱۰ نانومتر می باشد.