سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی متحدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

افزایش بیماریهای نظیر چاقی بیماری قلبی و عروقی فشارخون بالا و سرطان باعث شده است که صنایع غذایی برای ارتقا سلامتی محصولات جدید حاوی ترکیبات زیست فعال را ارایه نماید مطالعات بالینی نشان داده است که مصرف ترکیبات زیست فعال دررژیم غذایی مصرف کنندگان اثرمهمی درپیشگیری از بیماریهای فوق داردبسیاری از این ترکیبات بسیار حساس هستند که بایستیدربرابر عوامل پروکسیدان محافظت شوند ازنانوذرات زیست سازگار میتوان به عنوان نانوحامل درپوشش دهی کپسوله کردن ترکیبات غذا دارو وغیره استفاده کرد فرایند نانوکپسول کردن بطور بالقوه موجب افزایش پایداریدربرابر اکسیداسیون رهایش کنترل شده و افزایش دسترسی زیستی میگردد کاربرد نانوذرات جهت محافظت و انتقال ترکیبات فعال زیستی به خصوص مواد کم محلول درآب بیشتر مورد توجه واقع شده است.