سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سونیاسادات سلوتی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

نانوتکنولوژی فناوری حاصل از دانش مربوط به ساختارهایی است که حداقل یکی از ابعاد آنها انداز نانومتری یعنی یک میلیاردم متر داشته باشند هنگامی موادچنین ساختاری پیدا می کنند خواص فیزیکی شیمیایی الکتریکی و مکانیکی شگفت آوری می یابند نانوتکنولوژی امکانات جدیدی را برای کشف و حذف موثر الودگی ها و میکروبها از انواع پسماند فراهم نموده است از نانوذرات نانوغشاها و نانوپودرها برای حذف مواد شیمیایی و بیولوژیکی از قبیل فلزات موادخنثی مواد آلی جلبک ها ویروس باکتریها پاراسیت ها و انتی بیوتیک ها م یتوان استفاده کرد همچنین نانومواد کربنی زئولیت ها دندریمرها و نانوذرات محتوی فلز بعنوان مواد کاربردی برای تصفیه آب مورد بررسی قرارگرفته اند نانوتکنولوژی امکان تهیه نانوسنسورهایی را فراهم می آورد که با حساسیت زیاد سرعت و پایداری بالا میزان موادالاینده را شناسایی می کنند با استفاده از نانولوله های کربنی محتوی نانوذرات فلزی میتوان گاز دی اکسید نیتروژن را درمخلوطی از گازهای دی اکسید کربن متان هیدروژن آمونیاک ومنواکسید کربن با دقت ۱ppm 1 بخش در میلیون شناسایی نمود.