سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود حافظی اردکانی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته گروه مواد ز
محمدحسن بارونیان –
مسعود خسروی –
مهدی فیض پور –

چکیده:

دراین تحقیق با ساخت کامپوزیت تیتانات باریم با ۱۵ درصد وزنی کلسیم فسفات تاثیر دما برتشکل نوع فازهای ایجاد شده درسه دمای سینتر مختلف ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد بررسی شدها ست برای بررسی زیست فعالی نمونه ها درمحلول شبیه سازی شده با بدن SBF قرار داده شد و با استفاده از روشهای مرسوم نظیر پراش اشعه ایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM موردبررسی قرارگرفت نتایج XRD نشان داد که فازهای جدیدی نظیر Ba2TiO4 درحال تشکیل است ودردمای ۱۳۰۰ درجهترکیبی از فازهای مختلف وجود دارد ریزساختارها این نمونه ها حاکی از افزایش تراکم و حذف تخلخل هاست ولی هیچ رسوب کلسیم فسفاتی هنوز برروی سطح پس از ۳ روز غوطه وری تشکیل نشده است.