سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا بنی اسدی – استادیار زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس
مهدی عمرانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ملیحه طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده:

نانوفسیل ها بویژه کوکولیت ها ابزار سودمندی در مطالعات بیواستراتیگرافی محسوب می گردند در این پژوهش برای اولین بار مطالعات بر مبنای نانوفسیل ها صورت گرفته است و ۲۱ نمونه نانوفسیل از منطقه جنوب غرب جندق مورد مطالعه توسط میکروسکوپ نوری پلاریزان قرارگرفته است. براساس مطالعات حاصله تعداد ۳۱ جنس و ۶۷ گونه نانوفسیلی شناسایی شده است. تلفیق اطلاعات بدست آمده و مطابقت بازوناسیون استاندارد جهانی در منطقه مطالعه شده منجر به تشخیص زون های CC26-CC21 از زون بندی استاندارد Perch-Nielsen(1979a،۱۹۸۳) و Sisingh(1977) و Doeven(1983) با سن کامپانین پسین- ماستریشتین پسین گردید.برخی از جنسها وگونه های نانو فسیلی مطالعه شده در این پژوهش عبارتند از : Lithraphidites quadrates, Acuturis scouts ,Arkhangelskiella cymbiformis, Arkhangelskiella mastrchtiana,Lucianorhabdus maleformis,Microhabdulus undosus,Russellia bukri,Zeugrahabdutus erectus,Lucianorhabdus cayexii,Micula concave,Micula staurophora, ,Nanoconus Sp,Octolithus multiplus, ,Quadrum trifidum,Uniplanarius gothicus,Uniplanarius sissingh ,Watznaueria barnesae ,Watznaueria biporta,Russellia laswellii,Tranolithus minimus,Radiolithus.sp,Aspidolithus parcus expanses,Aspidolithus parcus parcus,Broinsonia signat ,Ceratolithoides aculeus,Calculites ovalis,Calculites obscures,Calculites percenis,Calcicalathina alta