مقاله نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش مزدوران و طاهرآباد (شرق حوضه کپه داغ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رخساره های رسوبی از صفحه ۱۹۶ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش مزدوران و طاهرآباد (شرق حوضه کپه داغ)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کپه داغ
مقاله سازند سرچشمه
مقاله سازند تیرگان
مقاله برش طاهرآباد
مقاله برش مزدوران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: هادوی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نانوفسیلهای آهکی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش طاهرآباد و مزدوران مورد بررسی قرار گرفت. برشهای مطالعه شده در شرق حوضه کپه داغ قرار دارند. ۱۴ جنس و ۲۲ گونه در برش طاهرآباد و ۱۴ جنس و ۲۰ گونه در برش مزدوران شناسایی گردید. با توجه به اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، بایوزون CC7 از زون بندیSissingh   (1977)با محدوده زمانی آپسین پیشین برای این مرز در دو برش مزدوران و طاهرآباد پیشنهاد می گردد. بر مبنای شمارش گونه های شناسایی شده و اطلاعات پالئواکولوژی، مرز تیرگان سرچشمه در عرض جغرافیایی پایین تا متوسط نهشته شده و حوضه رسوبی مذکور کم عمق و گرم بوده است.