مقاله نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابوالفضل بیهقی
مقاله تاریخ بیهقی
مقاله نامه
مقاله نامه نگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دربار غزنویان برای اداره کشور و تسلط بر این سرزمین پهناور، دارای تشکیلات منظم و گسترده ای بوده است که از آن جمله می توان به «دیوان رسالت» اشاره نمود. دیوان رسالت در دستگاه غزنویان عهده دار مکاتبات حکومتی بوده و متصدی آن را «صاحب دیوان رسالت» می گفتند. مشهورترین و به نام ترین متصدیان دیوان رسالت غزنویان «بونصر مشکان» بود، وی در ادب فارسی و تازی هر دو دست داشت و صاحب دیوان رسایل محمود و مسعود غزنوی تا پایان حیات خویش بود. «ابولفضل بیهقی» دست پرورده مکتب اوست که پس از نوزده سال شاگردی او رخصت یافت تا نامه های استاد را بیاض و پاک نویس نماید. او فن نامه نگاری را به تمامی و کمال از استاد خود آموخت و به همین سبب نیز در سرتاسر کتابش خواسته یا ناخواسته به بیان و آموزش فن نامه و نامه نگاری به مخاطب خود پرداخته و سخن از انواع نامه ها هم چون: مستوره، منشور، مشافهه و اقسام نامه ها به حیث مضمون و محتوی، مانند: گشاد نامه، عتاب نامه، گاه نامه و خصوصیات نگارشی آنها مثل: آغاز شدن با نام پروردگار، داشتن مخاطبه و طریقه نگهداری و محافظت از آنها می پردازد.