سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی فروغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
مطهر وکیلی فتح ابادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

چکیده:

نانوسیال که با افزودن تنها چند درصد حجمی نانوذرات مختلف و ویژه به یک سیال عامل حاصل می شود، حرارت را بیشتر و سریعتر از یک سیال عامل معمولی منتقل می کند. ضرایب انتقال حرارت جابجا یی و هدا یت حرارت ی بالاتر نانوسیال منجر به بهبود عملکرد انتقال حرارت آن می شود و بهبود عملکرد انتقال حرارت به معنی کاهش انرژ ی لازم برای سرد و گرم کردن سیال عامل در صنعت است. در این مقاله با تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات صورت گرفته بر روی نانوسیالات، میزان تاثیری که استفاده از نانوذرات در یک سیال عامل بر کاهش مصرف انرژی می گذارد، موردبررسی قرار گرفته است. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عموما استفاده از نانوسیالات با در نظر گرفتن سایر پارامترهای موثر به عنوان جایگزین سیال عامل معمولی می تواند منجر به کاهش مصرف انرژی تا ۳۰ درصد و حتی در مواردی بیش از آن گردد.