مقاله نازایی، مهم ترین مختل کننده عملکرد جنسی زنان ایرانی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: نازایی، مهم ترین مختل کننده عملکرد جنسی زنان ایرانی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد جنسی
مقاله اختلال عملکرد جنسی
مقاله ناباروری
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی تهرانی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی دوم مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغییرات فیزیکی و ظاهری زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مانند هیرسوتیسم، چاقی، آکنه، کاهش موی سر و نیز پیامدهایی مانند ناباروری می تواند منجر به کاهش عملکرد جنسی این افراد شود. در پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر علایم بالینی این سندرم بر عملکرد جنسی در زنان متاهل ایرانی پرداخته شد. مواد و روش ها: مطالعه مقطعی حاضر روی ۶۰۰ زن متاهل سنین باروری مبتلا به PCOS که به روش نمونه گیری آسان از میان مراجعین به مطب خصوصی متخصص زنان انتخاب شده بودند، انجام گرفت. آزمودنی ها مورد معاینات بالینی و اندازه گیری های تن سنجی قرار گرفتند. نسخه فارسی پرسش نامه عملکرد جنسی زنان، پرسش نامه حاوی داده های آمارنگاری و سابقه ابتلا به بیماری ها، سوابق باروری توسط آزمودنی ها تکمیل شد. آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ انجام شد. یافته ها: حدود دو سوم از زنان مبتلا به PCOS اختلال عملکرد جنسی داشتند. یافته ها نشان داد ناباروری تاثیرگذارترین علامت بالینی این سندرم بر عملکرد جنسی زنان مبتلا است. اختلال عملکرد جنسی در زنان نابارور به طور معنی داری شایع تر از زنان بارور بود (۷۱% در مقابل ۶۱%). ۷۲% از زنان نابارور اختلال در حیطه های برانگیختگی و مرطوب شدن داشتند، در حالی که این میزان برای زنان بارور به ترتیب ۵۲% و ۵۴% بود. نتیجه گیری: در زنان ایرانی مبتلا به PCOS، نازایی بیش از دیگر علایم بالینی این اختلال، بر عملکرد جنسی زنان تاثیرگذار است. زنان نابارور رضایت جنسی و ارگاسم کمتری را نسبت به زنان بارور تجربه می کنند. در نتیجه، به نظر می رسد که نازایی باید در ارایه مشاوره جنسی به زنان PCOS مورد توجه قرار گیرد.