مقاله نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش اندام کاران مرد حرفه ای و غیر حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: نارضایتی بدنی و سلامت روانی در پرورش اندام کاران مرد حرفه ای و غیر حرفه ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویر بدنی
مقاله سلامت روان
مقاله نارضایتی بدنی
مقاله پرورش اندام کاران حرفه ای و غیر حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی شیرکو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نارضایتی بدنی و سلامت روانی پرورش اندام کاران مرد حرفه ای و غیر حرفه ای بوده است. به همین منظور تعداد ۹۷ نفر (۴۶ حرفه ای و ۵۱ غیر حرفه ای) از پرورش اندام کاران (دامنه سنی ۲۱ تا ۳۴ سال) سطح شهر تهران بطور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه سلامت عمومی روان و نارضایتی بدن را تکمیل کرده اند. نتایج حاکی از آن بود که از نظر خرده مقیاس های علائم جسمانی، اضطراب و افسردگی، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالی که در بعد کارکرد عملکرد اجتماعی، عملکرد پرورش اندام کاران غیر حرفه ای بطور معناداری (p=0.001) بهتر بود. میانگین شاخص توده بدنی، و شاخص توده بدنی مطلوب در دو گروه برابر نبود. میزان نارضایتی از وزن بدنی و نارضایتی از فرم بدنی در دو گروه برابر نبوده و جهت این اختلاف ها در دو گروه همسو بود. به طور کلی به دلیل وجود تفاوت در میان شاخص توده بدنی و شاخص توده بدنی مطلوب، نارضایتی از وضعیت بدنی در میان هر دو گروه حرفه ای و غیرحرفه ای وجود داشت.