سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک لایقی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معصومه گیتی – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

در این مقاله، ناحیه بندی تصاویر با استفاده از نظریه اشیاء فازی بر اساس درک پیوستگی فازی عناصر تصویر، تشریح می گردد. ابتدا اصول مورد استفا ده، جهت تعریف اشیاء فازی در تصویر معرفی می گردند . مفاهیم همسایگی فازی، پیوستگی فازی، اشیاء فازی در یک تصویر تعریف می گردند . سپس الگوریتمی جهت محاسبه صحنه عضویت که در واقع بیان کننده میزان تعلق نقاط یک تصویر به یک شیء خاص می باشد، معرفی می گردند . به منظور بالا بردن سرعت الگوریتم از روش برنامه نویسی پویا استفاده گردیده است. الگوریتم معرفی شده بر روی تصاویر دو بعدی و سه بعدیMRI مغزی بکار گرفته شده است. مقایسه نتایج این الگوریتم با نتایج حاصل از الگوریتمهای دیگر، اثر آن در بهبود تمایز نواحی و نهایتا انجام ناحیه بندی موثرتر را نشان می دهد