سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر نسائی – دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر
حسن قاسمیان –

چکیده:

بافت حاوی اطلاعات مفیدی جهت تحلیل بهتر تصاویر و تفسیر صحنه می باشد ناحیه بندی خودکار با فت به عنوان یک مسئله مهم در تجزیه و تحلیل تصاویر مطرح است دراین مقاله بردارهایویژگی نواحی بافتی به کمک یک فیلتر بانک استخراج می شوند فیلتر بانک پیشنهادی مبتنی بر توزیع طیفی ویژگیهای بافتی است هدف به دست آوردن تصویری است که از نواحی بافتی مجزا تشکییل شده و بوسیله مرزهای منظمی از یکدیگر جدا شده اند براین اساس از توزیع انرژی خروجی هر بانک فیلتر به عنوان یک ویژگی بافتی استفادهمی شود و برای هر تصویر ۲۴ ویژگی بافتی مجزا به دست می آید درمرحله بعد هر نوع بافت به عنوان یک کلاس درنظر گرفته شده و بافتهای درون تصویر به صورت نظارتی و به کمک طبقه بندی کننده بیز ناحیه بندی می شود.