سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصدق گودرزی – کارشناس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
محمدعلی عزیزاقلی – مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

برای تقسیم بندی نواحی بارشی استان سیستان و بلوچستان از داده های سنجنده TRMM درمقیاس ۰/۵×۰/۵ درجه یک برای یک دوره ۱۲ ساله استفاده گردید برای این تقسیم بندی از تحلیل خوشه ای به روش وارد استفاده گردید نتیجه این تحلیل تقسیم استان به سه ناحیه بارشی است ناحیه بارشی شمالی که نسبت به ناحیه مرکزیو جنوبی از میزان بیشتری برخوردار است میانگین بارش در استان درطول دوره موردم طالعه ۸۴ میل یمتر درناحیه شمالی ۹۲/۲ میلی متر درناحیه جنوبی میانگین بارش ۹۰/۹ میلی متردر ناحیه مرکزی میانگین بارش ۶۹ میلی متر است بارش غالب دراستان فصل زمستان است اما درناحیه شمال و جنوب پس از فصل زمستان بارش غال ب در فصل پاییز است درصورتیکه درناحیه مرکزی بهاره است.