مقاله نابرابری های منطقه ای امنیت مورد مطالعه زنان ۱۵ سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۹۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: نابرابری های منطقه ای امنیت مورد مطالعه زنان ۱۵ سال به بالای ساکن مناطق شهر یاسوج
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نابرابری های منطقه ای
مقاله امنیت
مقاله زنان
مقاله فضاهای شهری
مقاله یاسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: افشار زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتایج اکثر تحقیقات مربوط به امنیت زنان در شهرها بیانگر ناامنی زنان در فضاهای شهری هستند. ایراد اساسی این تحقیقات این است که به علت قبول و بدیهی دانستن منطق دو انگاری مسلط (شهر/ روستا، زنان / مردان و محیط اجتماعی/ محیط فیزیکی) تمایزات درون شهر، درون جنس و ویژگی های محیط فیزیکی مرتبط با امنیت را نادیده یا کم اهمیت گرفته اند. مقاله حاضر با مهم دانستن تمایزات فوق و استفاده از روش پیمایشی، به بررسی امنیت درون جنسی زنان مناطق ۲ گانه شهر یاسوج در رابطه با ویژگی های محیط اجتماعی و فیزیکی محل سکونت شان پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، ناامنی زنان منطقه ۱ بیشتر به محیط فیزیکی و ناامنی زنان منطقه ۲ بیشتر به محیط اجتماعی محل سکونت شان مربوط می شود. سه مورد از مهمترین عوامل ناامن کننده زنان، به ترتیب، کوچه های فرعی، اراذل و اوباش و دزدی (منطقه ۱)؛ و درگیری، مزاحمت ناموسی و اراذل و اوباش (منطقه ۲) بوده اند. ویژگی های اجتماعی منطقه سکونت، موجب ناامنی بشتر زنان مجرد؛ لیسانسیه ها و بالاتر و دیپلمه ها؛ و زنان دانشجو، دارندگان کار آزاد و دانش آموزان در مقایسه با دیگر گروه های زنان شده اند. بر اساس نتایج آزمون تاثیر تقابلی منطقه سکونت و وضع تاهل، زنان مجرد هر دو منطقه تحت شرایط محیط اجتماعی شان ناامن تر از زنان متاهل هم منطقه ای شان بوده اند. در بعد کلی امنیت، زنان مجرد منطقه بالا بیشترین ناامنی و زنان متاهل منطقه بالا کمترین ناامنی را داشته اند.