مقاله نابرابری در هزینه های سلامت و خوراکی، مطالعه خانوارهای شهری و روستایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۶ منتشر شده است.
نام: نابرابری در هزینه های سلامت و خوراکی، مطالعه خانوارهای شهری و روستایی ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه های خوراکی
مقاله هزینه های بهداشتی
مقاله درمانی
مقاله ضریب جینی
مقاله خانوارهای شهری
مقاله خانوارهای روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان محمد‌
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قیاسوند حسام
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی سیران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در کارکردهای نوین نظام های سلامتی، همواره عدالت و نیل به آن در تمامی ابعاد سلامتی یکی از محورهای اصلی بوده است. نابرابری در هزینه های سلامتی و خوراکی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر سلامتی خانوارها، از دیگر ابعاد بحث نابرابری می باشد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت توزیع هزینه های بهداشتی- درمانی و خوراکی خانوارهای شهری و روستایی کشور طی دوره ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ بوده است.
مواد و روش ها: داده های هزینه های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی کشور از گزارش های هزینه- درآمد خانوار، مرکز آمار ایران جمع آوری و در قالب ضریب جینی و آزمون های آماری مرتبط تحلیل شده اند.
یافته ها: ضریب جینی هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی در سال ۱۳۷۷ معادل ۰٫۱۳ و در سال ۱۳۸۸ معادل ۰٫۱۳ و برای هزینه های سلامتی به ترتیب برابر با ۰٫۲۸ و ۰٫۲۲ برای دو سال مذکور می باشد. در مورد خانوارهای شهری ضریب جینی هزینه های خوراکی در سال ۱۳۷۷ برابر با ۰٫۱۱ و در سال ۱۳۸۸ برابر با ۰٫۲۱ برای هزینه های بهداشتی- درمانی این مقادیر برای دو سال مذکور برابر با ۰٫۱۸ و ۰٫۱۴ بوده است. کلیه این مقادیر بر حسب قیمت ثابت برای خانوارهای فوق الذکر محاسبه شده اند.
نتیجه گیری: به طور کلی وضعیت توزیع هزینه های بهداشتی- درمانی و خوراکی برای خانوارهای شهری و روستایی کشور نسبتا مطلوب بوده است.