سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود بحرالعلوم طباطبایی – دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد یزد،یزد
منصور بیدکی – دانشگاه یزد
محمد میرجلیلی – دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد یزد،یزد

چکیده:

نوشته حاضر مروری بر روشهای تولید میکروکپسول در صنعت میی باشید کیه بیه بررجیی اجمیالی ایی روشیها دردو بخش شیمیایی و فیزیکی پرداخته اجت.در هر یک از ای روشها مراحل آماده جازی میکروکپسول ، خواص و کاربردهای آن بیان شده وهمچنی به بیان مکانیسم آزاد جازی هسته از درون دیواره میکروکپسول می پردازد. در آخر به بررسی میواد تغییر فیاز دهنده و کاربرد میکروکپسول حاصل از آن در صنعت نساجی می پردازد