سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرنوش ستودگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور شیراز
مهناز پروانه نژادشیرازی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور شیراز
محمد بهرامی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

هدف ازاین تحقیق شناسایی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند گچساران در برش کوه دراک شیراز می باشد با استفاده از مشاهدات صحرایی و مطالعات میکروسکوپی و منابع قابل دسترس ۸ میکروفاسیس شناسایی شده است محیط ته نشست این رسوبات از سمت ساحل به طرف حوضه کم عمق عبارتند از: بالای حد جزرومد، بین جزرومد، لاگون