سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر شفیع پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو
سیدمحمدجواد موسوی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
منصور خواجه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
رضا رضائی –

چکیده:

سازند چمن بید با رسوبات ژوراسیک میانی- پسین)باژوسین پسین-آکسفوردین( بخش باختری پهنه کپه داغ از نوع نهشته های مارنی تیره رنگ، قیری، پیریتی و آمونیت دار به همراه سنگ آهک های نازک لایه با توان نفت و گاز زایی است، که با مرزیهمساز و تدریجی بر روی نهشته های شیلی، سازند باش کلاته واقع است. همچنین مرز بالایی سازند چمن بید با سازند مزدوران همساز بوده ولی تغییرات سنگ شناسی دو سازند نسبتاٌ ناگهانی است. از آنجا که تاکنون این سازند در برش الگو مورد مطالعه تفصیلی قرار نگرفته است، لذا در این تحقیق سعی شده است که این سازند از دیدگاه سنگ شناسی رسوبی و تاریخچه رسوبگذاریو محیط رسوبی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور از برش الگوی سازند چمن بید تعداد ۲۶۲ نمونه دستی و فسیلی برداشته شد و از این تعداد ۱۱۲ مقطع نازک میکروسکوپی تهیه گردید