سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم نامداریان –
مجتبی کاویانپور سنگنوء –
سید رضا موسوی حرمی –
اسدالله محبوبی –

چکیده:

در این مطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری درچاه های ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ میدان نفتی منصوری مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی میکروفاسیس ها منجر به شناسایی ۱۱ میکروفاسیس شد. براساس میکروفاسیس ها ۴ محیط رسوبی دریای باز ، سد، لاگون و محیط ساحلی برای رسوبات سازند آسماری در این میدان تشخیص داده شد و یک رمپ هموکلینال برای رسوبگذاری سازند آسماری پیشنهاد می شود.