سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الیاس دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیر
مسیح افقه – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصور قربانی – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در این تحقیق، یک رخنمون از سازند آسماری در منطقه دشتکوه شر یاز مورد مطالعه قرار گرفت . بررسی میکروفاسیس ها منجر به شناسایی ۱۵ میکروفاسیس گردید . نتایج به دست آمده نشانگر این است که رسوبات سازند آسماری در این مقطع در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ نهشته گردیده است . ضخامت عمده سازند آسماری در این منطقه در محیط رسوبی رمپ داخلی نهشته گرد د یه است . مدل پیشنهاد ی این حوزه شامل در ا یی باز، سد، لاگون و پهنه جزر و مدی است