سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلا
عبدالحسین کنگازیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
ابوالقاسم اسمعیلی قیوم ابادی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

برش مورد مطالعه از سازند آسماری در تنگ خاییز (شمال شرق شهرستان بهبهان) واقع شده است. این سازند با ضخامت ۳۳۷ متر، توالی از سنگهای آهک و آهکی دولومیتی توده ای تا نازک لایه است که در بالای سازند پابده و در زیر سازند گچساران واقع شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، ۱۳ ریز( رخساره کربناته شامل ۱) پلاژیک فرامینیفر بایوکلاست وکستون ۲) باندستون ۳) فلوتستون- رودستون ۴( رد آلگال لارج فرامینیفر وکستون – پکستون ۵) اکینودرم پورسلانوز فرامینیفر مدستون- وکستون ۶اکینودرم پورسلانوز فرامینیفر پکستون ۷) اکینودرم بیوالوز وکستون ۸) رد آلگال لارج فرامینیفر گرینستون( ۹) باهامیت اائید گرینستون ۱۰ ) پورسلانوز فرامینیفر گرینستون ۱۱ ) مولوسکا پکستون- گرینستون ۱۲مدستون ۱۳ ) فنسترال مدستون شناسایی شدند. این ریز رخساره ها در ۶ کمربند رخساره ای که شامل:رمپ میانی ، دریای باز ، دریای نیمه محصور ، سد ، لاگون و پهنه جزرومدی است قرار گرفته اند. در ناحیه مورد مطالعه تمامی این ریز رخساره ها در یک رمپ هموکلینال الیگوسن- میوسن قرار گرفته اند