سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه خواجه – دانشگاه پیام نورشیراز
مهدی یزدی – دانشگاه اصفهان
رحیم شعبانیان – دانشگاه پیام نورتبریز
طاهره حبیبی –

چکیده:

سنگهای پرمین در منطقه باقرآباد اصفهان با ضخامت ۲۲۸ متراز سنگ آهک ماسه ای ،سنگ آهک فسیل دار تیره رنگ و سنگ آهک دولومیتی تشکیل شده است .مرز زیرین آن با یک ناپیوستگی بر روی سازند شیشتو به سن دونین پسین)فامنین(با یک افقلاتریتی مشخص شده و مرز بالایی آن با یک ناپیوستگی فرسایشی با افق بوکسیتی از سازندهای مربوط به تریاس جدا می شود. با توجه به فرامینیفرهای بنتیک وجلبکهای سبز وقرمزسن توالی مورد مطالعه ازپرمین زیرین تا پرمین میانی ) آسیلین تا گوادالوپین(میباشد. با مطالعه مقاطع نازک وتعیین میکروفاسیس آنها سه زیر محیط دریای بازOpen marineسد یا بارBarrier و لاگونLagoon تشخیص داده شده است. نهشته های این منطقه در یک دریای کم عمق تشکیل شده وپلاتفرم کربناته آن از نوع رمپ هموکلینال می باشد