سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو فتحی میر – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد وحیدی نیا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
حسن امیری بختیار – بخش زمین شناسی مناطق نفت خیز شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

در این تحقیق میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی طاقدیس ماله کوه مورد بررسی قرار گرفت. سازندآسماری در این برش شامل ۱۴۱ متر سنگ آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و میان لایه های نازک مارنی می باشد.برای اینمطالعه بیش از ۱۰۱ مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مطالعات پتروگرافی ، ریزرخساره ای و محتویات فسیلی تعداد ۱۲ ریزرخساره مشخص گردید. مدل پیشنهادی شامل محیط های سوپراتایدال، اینترتایدال، لاگون، سد و دریای باز می باشد. بیشترین ضخامت سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه در رمپ داخلی نهشته شده است. بر اساس میکروفاسیس های شناسایی شده، فقدان رسوبات دوباره جابجا شده و عدم وجود رخساره های ریزشی و لغزشی، مدل رسوبگذاری سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه یک پلاتفرم کربناته کم عمق با شیب ملایم پیشنهاد می شود