سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فروغ عباساقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی – دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این مطالعه تشخیص رخساره ها، محیط رسوبی و تفسیر فرآیندهای دیاژنزی سازند سروک در چاه شماره ۴و ۲۰ میدان نفتی کوپال است. به همین منظور تعداد ۱۸۰ مقطع میکروسکوپی از خرده های حفاری سازند سروک درچاه های مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است. ۱۰ رخساره در سه کمربند رخساره ای سدی، لاگون و دریای باز شناسایی شده اند. در این مطالعه مرز تحتانی سازند سروک مشخص نشده است و مرز فوقانی آن با سازند ایلام دارای ناپیوستگیفرسایشی می باشد، چرا که سازند سورگاه در این منطقه رسوبگذاری نکرده است. براساس میکروفاسیس های شناسایی شده، سازند سروک در چاه های مورد مطالعه در محیط رمپ داخلی تا قسمت های کم عمق دریای باز و قسمت های عمیق تر دریای باز رسوبگذاری کرده است. از مهم ترین فرایندهای دیاژنزی در این مطالعه می توان به دولومیتی شدن،نئومورفیسم، انحلال فشاری و ایجاد استیلولیت، سیمانی شدن، شکستگی، انحلال و ایجاد تخلخل اشاره کرد. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که شکستگی و انحلال باعث افزایش تخلخل و نفوذپذیری مخزن سروک در رخساره های محیطسدی شده است. اما در رخساره های دیگر در بسیاری مواقع سیمانی شدن باعث کاهش تخلخل در سازند شده است و شکستگی ها گسترش چندانی ندارند