سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ،گروه برق، دانشگاه اصفهان
مرجان م –

چکیده:

امروزه شبکه های قدرت از شبکه های توزیع پسیو پایدار با انتقال یکجهتی برق به شبکه های توزیع فعال با انتقال دو جهتی برق تبدیل گشته اند. استفاده از مولدهای پراکندهDG) در سیستم توزیع، منافعی را برای شرکت های تولیدکننده، مصرف کنندگان برق و به طورکلی جامعه به هم راه دارد. کاهش تلفات خطوط، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش انتشار گازهای آلاینده، آزادسازی ظرفیت سیستم های توزیع و انتقال، به تعویق افتادن سرمایه گذاری برای توسعه شبکه، ارتقاء بهره وری و افزایش امنیت برای بارهای حساس و پراهمیت شبکه های توزیع از نتایج مثبت بکارگیریDG برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی در شبکه است در این مقاله اثرات شبکه توزیع فعال از دیدگاه عمومی، فنی و اقتصادی تشریح کرده، شاخصهای سودمندی برای ارزیابی عملکرد این سیستمها در شبکه از نظر ولتاژ، تلفات و اثرات زیست محیطی ارائه می کنیم