سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مهسا حسینی – دانشجوی کارشناسی برق الکترونیک
پروانه احمدنژاد – دانشجوی کارشناسی رشته برق _ مخابرات ، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ،
امین درخشان – عضو هیئت علمی ، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ، مشهد

چکیده:

میکروسیستم کاشتنی برای بررسی متداوم گلوکز خون متشکل از تراشه های مجهز به بیوسنسورهای کوچک گلوکز می باشد که به یک تراشه حامل وصل می شوند. دستگاه اندازه گیر خارجی با جریانMHZ13.5انرژی موردنیاز تراشه حامل را تامین می کند و سپس سیگنال خروجی بیوسنسورهای گلوکز را اندازه گیری نموده و داده های بدست آمده را با استفاده از متناوبگرLSK)بهخواننده خارجی منتقل می کند. حجم این میکروسیستمmm3 33می باشد. فرآیندهای ایجاد تولید سنسور گلوکز و مونتاژ ایندستگاه به همراه نقشه مدار تراشه حامل در اینجا آورده شده است. تراشه حامل با بهره گیری از فرآیندTSMC 0.18- m CMOSایجاد شده است و حجم آنmm2 1.3×۱٫۳میباشد.