سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا کیانی بجستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسدالله محمودزاده وزیری – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله مساله کمینه سازی یک تابع هدف خطی مقید به قیود تساوی تحت رابطه ماکزیمم -t نرم فازی رادرنظر میگیریم که درآن t یک t-نرم پیوسته است و روندی برای محاسبه مسائل بهینه سازی با قیود تساوی تحت ماکزیمم t- نرم ارشمیدس معرفی خواهد شد.