سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین فتوحی اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ابراهیم برزآبادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
سعید حسین نیا – هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

دراین مقاله یک روش جدید که با آن زوایای سوئیچ زنی برای مدولاسیون پله ای اینورترهای چندسطحی محاسبه می گردند ارایه می شود دراینم قاله هدف از روش پیشنهادی مینیمم کردن THD ولتاژ می باشد مشتق ریاضیاتی برای اثبات اینکه THD توسط روش پیشنهادی کاهش یافته است داده می شود درمقایسه با دیگر روشها دیده می شود که مقدار THD بدست آمده دراین روش از همه کمتر است مهمتر از همه مقدار پردازش برای محاسبات آنقدر کم می باشد که محاسبات می تواننددرزمان واقعی بدون هیچ جدول مراجعه ای انجام گردد.